add share buttons

porządku

Wybór — z życia strażnika porządku nr 2 (wypadki policyjne)

Utrzymanie kanału finansowego (Donat) — Strażacy — | Uzdrowiciele — | 1 część — Grupa VK — | Channel Two — | Wybór wypadków z udziałem samochodów policyjnych. Najczęściej zdarzają się wypadki z winy tych, którzy nie słyszą i nie widzą sygnałów alarmowych, ale sami policjanci mogą czasem bez syreny lub nie być przekonani, że są przepuszczani. mikirurg4@gmail.com ...[Read More]

Lost Password