add share buttons

HORROR HISTORYKLOP I DIAGŁOSZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH

HORROR HISTORYKLOP I DIAGŁOSZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH

Ta operacja, histeroresektoskopia, została wykonana w klinice Matki w Kijowie. Historia tego pacjenta jest już WYPEŁNIONA, z dwoma "diagnostycznymi" histeroskopiami i wyłyżeczkowaniem macicy w celu usunięcia polipowatości. Jak widać podczas operacji. usunięcie polipów w tym przypadku nie jest możliwe bez usunięcia przegrody.
Dr Berestovoy O. A., wiodący specjalista kliniki matki
tel: (044) 290-70-00

Leave a Reply

Lost Password