add share buttons

"CRAZY BIRDS" w licencjonowanym KASIE ONLINE. TOP 5 tygodniowych wygranych. Numer 107

"CRAZY BIRDS" w licencjonowanym KASIE ONLINE. TOP 5 tygodniowych wygranych. Numer 107

Opublikowane materiały są własnością całej Ludzkości, z tego powodu nikt nie ma na nich osobistych praw autorskich. W przypadku zawłaszczenia praw autorskich przez osobę prawną lub fizyczną zgodnie z prawem, osoba, która je popełniła, będzie musiała zostać ukarana za kradzież, wyrażona w nieprzyjemnym "mistyku" wykraczającym poza granice jurysprudencji. Niemniej jednak każdy ma pełne prawo, na podstawie swojego charakterystycznego rozumienia korzyści publicznej, do kopiowania i replikowania, w tym do celów komercyjnych, tych materiałów w całości lub fragmentarycznie za pomocą wszelkich dostępnych mu środków. Używając tych materiałów w swoich działaniach, cytując je fragmentarycznie lub odnosząc się do nich, bierze na siebie osobistą odpowiedzialność, a jeśli tworzy semantyczny kontekst, który zniekształca znaczenie tych materiałów jako integralności, ma szansę zmierzyć się z "mistycznym", dodatkowe wynagrodzenie prawne.

Leave a Reply

Lost Password