add share buttons

„CRAZY BANDS” w licencjonowanym KASYNIE ONLINE. TOP 5 tygodniowych wygranych. Numer 110

„CRAZY BANDS” w licencjonowanym KASYNIE ONLINE. TOP 5 tygodniowych wygranych. Numer 110

Opublikowane materiały są własnością całej ludzkości, z jakiegokolwiek powodu nikt nie ma na nich osobistych praw autorskich. W przypadku przywłaszczenia praw autorskich przez osobę prawną lub fizyczną zgodnie z prawem, osoba, która ją popełniła, stanie w obliczu kary za kradzież, wyrażonej w nieprzyjemnym „mistyku”, który wykracza poza granice orzecznictwa. Niemniej jednak każdy ma pełne prawo, na podstawie swojego charakterystycznego rozumienia pożytku publicznego, do kopiowania i powielania, także w celach komercyjnych, tych materiałów w całości lub fragmentarycznie, przy użyciu wszystkich dostępnych mu środków. Używając tych materiałów w swoich działaniach, cytując je fragmentarycznie lub odnosząc się do nich, bierze osobistą odpowiedzialność, a jeśli tworzy kontekst semantyczny, który zniekształca znaczenie tych materiałów jako integralności, ma szanse zmierzyć się z „mistycznym”, dodatkowe wynagrodzenie prawne.

Leave a Reply

Lost Password